Четири споразумения

Бъди безгрешен в словото си

Говорете прямо и честно. Говорете само това, което действително мислите. Избягвайте да говорите това, което може да бъде използвано срещу вас, и не клюкарствайте за другите. Използвайте силата на словото за постигане на истината и любовта.

Не приемай нищо лично

Чуждите работи не ви касаят. Всичко, каквото хората говорят или правят - това е проекция на собствената им реалност, това е техният собствен сън. Ако изработите в себе си имунитет към чуждите възгледи и действия, ще избегнете много безполезни страдания.

Не прави предположения

Намерете в себе си смелост, когато не разбирате нещо, да задавате въпроси. Също така ясно изразявайте това, което искате да кажете. В общуването с другите хора се придържайте към максимална ясност, за да избегете недоразумения, да не се разстройвате и да не страдате. Спазването даже само на това споразумение ще промени напълно живота ви.

Всеки ден давай най-доброто от себе си

Вашите възможности не са винаги еднакви: едно е, когато сте здрави, друго е - когато сте болни или разстроени. Но при всякакви обстоятелства давайте максимума от себе си и не изпитвайте угризения на съвестта, не обръщайте внимание на упреците по ваш адрес и не се самосъжалявайте.

“Четирите споразумения” Дон Мигел Руис