Силата на желанието

"Казах, че човек притежава способността да създава желанието – не само да е негов господар, когато то е създадено, но и действително да го сътвори, да го осъществи. Това твърдение е абсолютно вярно. Доказват го и скорошните експерименти и открития в областта на психологията.

 Вместо да бъде създание на желанието – какъвто в много случаи е – човек може да стане господар на желанието и дори негов създател. Чрез познание и воля той може да обърне обичайния ред на нещата и като свали самозванеца от трона, да седне сам на мястото, което му се полага, и да подчини бившия “господар” на своята воля и команда. Но най-добрият начин новият владетел да реорганизира своя двор е като пропъди старите нежелателни създания от ума си и на тяхно място създаде нови. Ето как може да стане това: Първо, трябва внимателно да премисли задачите, които иска да постигне; после, посредством безпристрастна и обективна преценка, доколкото това е възможно, да направи умствена инвентаризация на своята същност, за да види какво му липсва, що се отнася до успешното постигане на задачата. Следва да анализира задачата, която стои пред него, като я раздели на възможно най-много ясно обособени части, така че да вижда както детайлите, така и целостта. Ред е на подобна инвентаризация и по отношение на нещата, които му се струват необходими за осъществяването на задачата – не детайлите, които ще изникнат едва в хода на работата, а общите изисквания, за да се стигне до успешния резултат.
След всички тези внимателни проучвания започнете да създавате желанието според следния план:
Първата стъпка е формирането на ясен, жив ментален образ на качествата, нещата и детайлите на задачата, както и на завършеното цяло. Под ментален образ имам предвид ясно очертана във въображението ментална картина на току-що споменатите елементи. Не реагирайте прибързано на думата въображение! Това е още една от неправилно възприеманите думи. Въображение не означава просто част от ума, която проявява способност да “фантазира”. Всъщност може да се каже, че тази фантазираща част е само сянка на истинския творчески порив. Въображението е нещо истинско – то е способност на ума, чрез която той създава матрица, калъп, модел на нещата, които тренираната воля и желание после материализират в обективната реалност.
Абсолютно всичко, създадено от ума и ръцете на човек, е възникнало в нечие въображение. Въображението е първата стъпка в процеса на сътворение, независимо дали сътворение на световете, или на нещо дребно. Менталният модел винаги предшества материалната форма. Същото се отнася за създаването на желание. Преди да създадете желание, трябва да имате ясен ментален образ на това, което трябва да пожелаете.
Ще откриете, че създаването на ментален образ е малко по-трудна задача, отколкото сте очаквали в началото. Ще си дадете сметка, че е трудно да оформите дори смътна картина на онова, от което се нуждаете. Но не се обезсърчавайте и продължавайте да упорствате, защото тук, както във всичко останало, опитът прави майстора. С всеки нов опит образът в ума ви ще става все по-ясен и отчетлив, а подробностите все повече ще изпъкват. Не се презорвайте от първия път, оставете заниманието за по-късен момент през деня или за другия ден. Но се упражнявайте и упорствайте, все едно виждате образа на нещо, което сте видели с очите си.
След като сте създали ясен ментален образ на нещата, които искате да пожелаете и постигнете, започнете да развивате фокусиране на вниманието върху тези неща. Думата внимание (на английски attention – бел. прев.) идва от латинската attendere, “разтягам”, тоест първоначалната идея е била, че при вниманието умът “се протяга” към обекта на внимание. Тази представа е правилна – именно така действа умът. Поддържайте идеите възможно най-често пред погледа на вниманието си, така че умът да се залови здраво за тях и да ги направи част от себе си.
И така, след като сте установили ясна идея в ума посредством въображението и вниманието и тя присъства като отпечатък в него, започнете да култивирате пламенно ЖЕЛАНИЕ, КОПНЕЖ, ЖАЖДА, ИСКАНЕ, насочено към материализирането на нещата. Поискайте да развиете качествата, необходими за задачата, изискайте картината ви да се материализира. Поискайте детайлите да се проявят, а също и цялото, оставяйки място и за “нещо по-добро”, което ще се появи в процеса – Вътрешното съзнание ще се погрижи за тези неща. Тогава пожелайте силно, уверено, искрено. Не бъдете половинчати в своите искания и желания – искайте да получите ЦЯЛОТО и чувствайте увереност, че то ще се прояви в материалната реалност. Мислете за него, сънувайте го и винаги КОПНЕЙТЕ за него. Научете се да го искате със всичка сила. Можете да постигнете и получите много неща, като ги поискате с всичка сила. Проблемът в повечето случаи е, че не можем да желаем силно и бъркаме смътните копнежи и неуверени пожелания с искреното, целеустремено, изискващо желание. Така че започнете да желаете и изисквате дадено нещо, както желаете храната, когато сте гладни. Това са само общи указания, но вие ще знаете какво да направите, ако сте искрени и искате с всичка сила."

Из "Тайната на успеха" от Уилям Уокър Аткинсън