Обувки от хартия

Детското въображение и креативност не спират да ме Удивляват.

 
Вижте тези изумителни обувки от хартия в Giddy Giddy